پکیج های امنیتی

پکیج عمومی امنیت

بروز رسانی CMS بروز رسانی به جدیدترین نسخه

بررسی اکانتهای ایمیل،Ftp،Sql

بررسی سطوح دسترسی

فعال کردن مانیتورینگ دائمی آنتی شل وآنتی ویروس

قفل گذاری روی پوشه های مدیریتی

بررسی فایلهای فرستنده اسپم و مسدود سازی آن
رفع هک

بررسی سطح دسترسی یوزرهای CMS

تخصیص رمزهای استاندارد برای جلوگیری از دیکد شدن

اسکن کلیه فایلها

پکیج استاندارد امنیت

بروز رسانی CMS بروز رسانی به جدیدترین نسخه

بروز رسانی ماژولها بروز رسانی به نسخه جدید

بررسی اکانتهای ایمیل،Ftp،Sql

بررسی سطوح دسترسی

فعال کردن مانیتورینگ دائمی آنتی شل وآنتی ویروس

قفل گذاری روی پوشه های مدیریتی

محدود کردن دسترسی به فایل های کانفیگ

رفع هک

بررسی سطح دسترسی یوزرهای CMS

تخصیص رمزهای استاندارد برای جلوگیری از دیکد شدن

اسکن کلیه فایلها

پکیج حرفه ای امنیت

بروز رسانی CMS بروز رسانی به جدیدترین نسخه

بروزرسانی کامپوننت ها

بروز رسانی ماژولها بروز رسانی به نسخه جدید

بررسی اکانتهای ایمیل،Ftp،Sql

بررسی سطوح دسترسی

فعال کردن مانیتورینگ دائمی آنتی شل وآنتی ویروس

قفل گذاری روی پوشه های مدیریتی

کد کردن فایل کانفیگ

محدود کردن دسترسی به فایل های کانفیگ

بررسی فایلهای فرستنده اسپم و مسدود سازی آ ن

رفع هک

بررسی سطح دسترسی یوزرهای CMS

تخصیص رمزهای استاندارد برای جلوگیری از دیکد شدن

اسکن کلیه فایلها

پکیج پیشرفته امنیت

بروز رسانی CMS بروز رسانی به جدیدترین نسخه

نصب رولهای امنیتی ارتقا امنیت وب سایت

بروزرسانی کامپوننت ها

بروز رسانی ماژولها بروز رسانی به نسخه جدید

بررسی اکانتهای ایمیل،Ftp،Sql

بررسی سطوح دسترسی

فعال کردن مانیتورینگ دائمی آنتی شل وآنتی ویروس

قفل گذاری روی پوشه های مدیریتی

کد کردن فایل کانفیگ

محدود کردن دسترسی به فایل های کانفیگ

بررسی فایلهای فرستنده اسپم و مسدود سازی آن

رفع هک

بررسی سطح دسترسی یوزرهای CMS

تخصیص رمزهای استاندارد برای جلوگیری از دیکد شدن

اسکن کلیه فایلها با CSX

اسکن کلیه فایلها با MOLDET

اسکن کلیه فایلها با CLAMEAV

آنالیز پیشرفته و تست نفوذ پذیری