گواهینامه ssl

گواهینامه SSL استاندارد

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی

تعداد دامنه یک عدد قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)

الگوریتم رمز نگاری

سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت

نصب رایگان

دارای نشان امنیت و فاقد نوار سبز رنگ تایید

گواهینامه SSL WILDCARD

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی

قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنهو دامنه بدون www

صدور فوری پس از پرداخت

نصب رایگان

سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت

دارای نشان امنیت و فاقد نوار سبز رنگ تایید

گواهینامه MULTI DOMAIN

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی

قابل صدور برای 4 یا 6 یا 10 دامنه یا زیر دامنه مشخص

سایز کلید امنیتی 2048 بیتی با بالاترین امنیت

نصب رایگان

دارای نشان امنیت و فاقد نوار سبز رنگ تایید